ZAMĚSTNANCI

Červenec 03 2015

Moji zaměstnanci musejí být především spolehliví odborníci, s proaktivním přístupem k práci a klientovi. Musím říct, že tým lidí který mám kolem sebe teď, toto bezezbytku splňuje. Nebojím se kdykoliv na staveniště přivést klienty, na ukázku reference. Vím, že kluci makají bez problémů a vždy mi vyjdou vstříc, i přesto že je občas zdržujeme při práci. Klient je na prvním místě.